Al kontakt og leg med dit barn styrker dets sanser, motorik, psykiske velvære og indlæringsevne.

Du kan tale med din sundhedsplejerske om, hvordan du støtter dit barns udvikling og se eksempler på gode bærestillinger og lege, der stimulerer barnets motorik i filmene nedenfor. Du kan også hente inspiration i nedenstående pjecer:

Pjece fra Sundhedsstyrelsen

Pjecer om finmotorik og hypermobilitet

 

Film: Vejledning i gode lejringer, bære- og liggestillinger

 

Film: Varierede bære- og liggestillinger

 

Videoer om grovmotorisk udvikling

Vores gode kolleger i Randers Kommune har lavet nogle rigtig fine videoer om grovmotorisk udvikling, som du kan se på randers.dk.