Derhjemme får du besøg efter behov. Du får også tilbudt at deltage i præmaturteam med arrangementer for familier med for tidligt fødte børn. Ordet præmatur betyder "før-moden" og vi bruger det om børn, som er født tidligt og umodne i deres udvikling af organer med mere.

Hvad er præmaturteam?

  • Teamet består af fagpersoner og andre familier i din situation.
  • Du deltager i et forløb sammen med andre familier med for tidligt fødte børn.
  • Forløbet strækker sig over 5 gange.
  • Der er maksimum 12 familier pr. gruppe.

Hvad sker der i præmaturteam?

  • Du møder andre forældre i samme situation 1 gang om måneden.
  • Du kan dele dine oplevelser og møde forståelse for din situation.
  • Du møder fagpersoner og får ny viden om for tidligt fødte børn.
  • Du får viden om det for tidlig fødte barns behov, forælderrollen og andet, der vedrører dig og dit barn.
  • To sundhedsplejersker med erfaring fra neonatalafdelingen deltager i alle arrangementer.

Hvor og hvornår mødes præmaturteam?

Høgevej 25A, Aarhus V
Dato følger i invitationen (mandage kl. 10.30-13.00).