Gå til hovedindhold

Er hverdagen med dit barn præget af udfordringer? Marte Meo-metoden kan måske hjælpe.

Et Marte Meo forløb er måske noget for dig og din familie, hvis du oplever at hverdagen med dit barn er præget af udfordringer, som du har lyst til at ændre på.

 • Læs op

Indhold

  Kontakt din sundhedsplejerske, hvis du oplever situationer i hverdagen, hvor samspillet med dit barn er udfordret, og du har brug for hjælp.

  Med et Marte Meo forløb får du konkret vejledning til at håndtere relationen med dit barn. Marte Meo er et gratis tilbud til børnefamilier i Aarhus Kommune i alderen 0-18 måneder. Du kan blive henvist af din sundhedsplejerske.

  Marte Meo betyder ”ved egen kraft”. Det refererer til, at alle har potentialer til at håndtere udfordringer, og til at udvikle relation i samspil med deres barn.

  Metoden bruger video til at fremme et udviklingsstøttende samspil mellem barnet og den voksne.

  Marte Meo terapeutens vigtigste redskab er analyse af videooptagelser.
  Analysen gør det muligt at finde og styrke barnets og den voksnes kompetencer.

  Det betyder i praksis, at der fokuseres på det samspil, som lykkes. Man lærer mere af at se det positive i samspillet, og hvad der virker i situationen.

  Marte Meo terapeuten vejleder ud fra videoklip den voksne i, hvor barnet har brug for støtte. Via videoklip og samtale får forældre en opgave, som kan støtte forældrene i at løse familiens udfordringer.

  Læs mere

  martemeo.dk

  forstaadinbaby.dk

  Ved hjælp af videooptagelser analyserer sundhedsplejersken, som er Marte Meo terapeut, samspillet mellem dig og dit barn.

  Hun ser på, hvad du og dit barn kan, og hvad der er behov for at udvikle – og blive støttet i.

  Ud fra analysen vejledes du i at give dit barn den bedst mulige støtte.

  Der optages ca. 5 til 7 minutters video pr. gang.

  Ved næste besøg gennemgår Marte Meo terapeuten videoklip sammen med dig, og viser dig, hvordan du bedst støtter barnets udvikling.

  Via videoklippene får du vist en opgave, som du skal arbejde med indtil næste videooptagelse.

  Antallet af optagelser kan variere fra 2-5 videooptagelser, med efterfølgende tilbagemelding (altså 4 – 10 besøg i alt).

  Normalt mødes du med din Marte Meo terapeut en gang om ugen inden for almindelig arbejdstid (fra kl. 8-16).

  Hvis du i hverdagen oplever, at du har udfordringer i samspillet med dit barn, og har lyst til at ændre på det, der er svært i relationen, kan Marte Meo måske give dig den hjælp, du har brug for.

  Det kan være hvis:

  • Du oplever, at dit barn er svært at forstå og aflæse
  • Dit barn er uroligt og græder meget
  • Du ønsker mere glæde i samværet med dit barn
  • Dit barn har svært ved f.eks. at spise eller falde i søvn
  • Du føler dig usikker og bange for ikke at slå til som forælder

  Henvisning til et Marte Meo forløb sker via din egen sundhedsplejerske.

  Et Marte Meo-forløb vil altid starte på baggrund af, at du har udtrykt et ønske om hjælp i forhold til dit barn.

  Når du følger dit barns initiativ og får øje på, hvad barnet er optaget af, får du indsigt og viden om dit barns udviklingsniveau og tempo. Det betyder, at du får det bedste udgangspunkt for at understøtte dit barns udvikling.

  De 4 initiativer, som barnet tager, er det barnet gør, det barnet siger, det barnet føler, og det barnet er optaget af.

  Barnet opmuntres til at lege ud fra egne ideer og initiativer. Dette fremmes, når den voksne er afventende og følger barnets initiativ. Det betyder, at barnet bliver bedre til at koncentrere sig og får mulighed for at udvikle sin evne til leg og fantasi og derved føler sig betydningsfuld og værdsat. Når du imiterer eller benævner (sætter ord på) barnets 4 initiativer, oplever barnet at føle sig set og anerkendt som menneske og individ.

  Benævnelsen styrker barnets koncentration, sprog og følelsesmæssige udvikling.

  Når barnet reagerer med gråd eller uro, kan det handle om, at tempoet eller niveauet for legen ikke passer til barnets udvikling, eller om ubehag og følelsen af ikke at blive set og forstået.

  Ved at benævne eller imitere barnets følelse og samtidig trøste barnet roligt, kan du mindske barnets oplevelse af ubehag, og dermed gøre det lettere for barnet at finde en indre balance. På denne måde får barnet lettere ved at samarbejde.

  I de situationer, hvor dit barn skal samarbejde om en konkret opgave, f.eks. spisning, tandbørstning eller putning, er det vigtigt, at du fortæller, hvad der skal ske, hvad du gør, og hvad du ønsker, barnet skal gøre.

  Hermed sætter du ord på dig selv og fortæller, hvad der skal ske fremadrettet.

  Barnet får fokus på opgaven og får lettere ved at samarbejde.

  Det er godt at guide barnet trin for trin gennem processen. Derved forstår barnet, hvad der skal ske og lærer samtidig opgaven at kende.

  En god stemning er vigtig for, at børn trives og udvikler sig. Hertil hører et venligt ansigt og en rar stemme.

  Når du bekræfter barnet i, at det har gjort noget godt og rigtigt, lærer du barnet, hvad du sætter pris på. Det giver barnet lyst til at gøre det igen.

  Barnet spejler sig i dit ansigtsudtryk og lærer af at få anerkendelse. Du anerkender barnet ved at sige, hvad barnet aktuelt gør godt eller ved at spejle barnet. Du kan også gøre det ved at nikke og smile til barnet.

  En tydelig voksen vækker på denne måde tillid og tryghed for barnet.

  "Vi følte os så tyndslidte, magtesløse og alene og det hele blev vendt for os igennem det forløb."

  "Vi bruger det i næsten alt hvad vi gør, og det har gjort en kæmpe forskel."

  "Jeg har fået mere selvtillid omkring "mor-rollen", og at jeg gør det godt. Jeg er blevet bedre til at forstå min søns signaler - især når han er glad og tilfreds, hvilket jeg tvivlede meget på i starten."

  "Vi har fået øjnene op for nogle ting og fået et andet perspektiv på udfordringen."

  "Efter den første tilbagemelding blev det meget tydeligt for mig, hvad jeg fik ud af at blive filmet, og så var det helt fint."
  - Forælder om det at blive filmet

  Sidst opdateret: 11. juni 2024