Hvornår ser skolesundhedsplejersken dit barn?

Hvornår ser skolesundhedsplejersken dit barn?

Dit barn bliver indkaldt af sundhedsplejersken i:

  • 0. klasse: Dit barn bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet.
    Indskolingsssamtale om, hvordan dit barn trives. Det er vigtigt, at du som forælder deltager.
  • 1. klasse: Dit barn bliver målt og vejet.
    Undervisning i hygiejne, mad, bevægelse og afslapning.
  • 4.-5. klasse: Pubertetsundervisning, sund livsstil, trivsel og mobning.
  • 6. klasse: Dit barn får en sundhedssamtale, måles, vejes og synsprøves.
  • 8. klasse: Seksualundervisning.
  • 9. klasse: Udskolingssamtale, måles, vejes og høreprøves.

Hvis dit barn har særlige behov
Alle børn kan i perioder have brug for særlig støtte omkring sundhed. Kontakt sundhedsplejersken for særlige aftaler.

Du kan kontakte skolesundhedsplejersken via Skoleintra eller direkte på telefon.

Du kan finde nummeret på din skolesundhedsplejerske her