Her bliver dit barn indkaldt af sundhedsplejersken

 • Børnehaveklasse: Dit barn bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet
  Indskolingsssamtale om, hvordan dit barn trives. Det er vigtigt, at du som forælder deltager
 • 1. klasse: Dit barn bliver målt og vejet
 • 3. klasse: Dit barn bliver målt og vejet
  Gruppesamtale om trivsel, fx snak om sygdom, skilsmisse og alkoholproblemer i familien
 • 4.-5. klasse: Pubertetsundervisning, sund livsstil, trivsel og mobning
 • 6. klasse: Dit barn får en sundhedssamtale, måles, vejes og synsprøves
 • 8. klasse: Seksualundervisning
 • 9. klasse: Udskolingssamtale, måles, vejes og høreprøves

Hvis dit barn har særlige behov

Alle børn kan i perioder have brug for særlig støtte omkring sundhed. Kontakt sundhedsplejersken for at lave særlige aftaler.

Du kan kontakte skolesundhedsplejersken via Aula eller direkte på telefon. Find nummeret på din skolesundhedsplejerske her.