Sådan kommer du med i en mødre- eller fædre/partner-gruppe

Normalt bliver du spurgt, om du vil med i en gruppe ved første besøg af sundhedsplejersken.

Når du har sagt ja til at komme med i en gruppe, modtager du et brev i din e-Boks med kontaktoplysninger på de andre forældre i gruppen.

Sundhedsplejersken danner gruppen administrativt, men deltager ikke i gruppen. Ring til din sundhedsplejerske, hvis du ikke har fået tilbud om en gruppe.

Er du tilflytter?

Hvis du flytter til Aarhus Kommune og gerne vil i en gruppe, kontakt Sundhedsplejens hovednummer.

Hvad sker der i mødre- eller fædre/partner-gruppen?

Gruppen mødes typisk en gang om ugen på skift hos hinanden eller ude i byen. Det kan være et dejligt pusterum i barselsperioden at hygge sig og dele erfaringer med andre forældre, der har jævnaldrende børn.

Gruppen aftaler selv rammerne for tid, sted og hvad der skal ske.