Hvad kan du få af særlig støtte?

Du kan få ekstra besøg, hvor du kan tale med sundhedsplejersken om forskellige emner:

  • Hvordan du sikrer en god kontakt til og kommunikation med dit barn.
  • Hvordan du afklarer dine forventninger til dit barn i forhold til alder.
  • Hvordan du dækker dit barns behov for mad, søvn, motorik, opdragelse og at blive renlig.
  • Hvordan du kan sikre at raske søskende trives.
  • Hvordan du plejer dit parforhold.

Andre kan også hjælpe

Læs mere om hvilken støtte du kan få hos Handicapcentret for Børn.

Læs mere om hørehandicap hos Landsforeningen for børn og unge med høretab på decibel.dk