Hvad er Marte Meo?

Marte Meo er en vejledningsmetode, der hjælper dig til at styrke samspillet mellem dig og dit barn.

Hvornår kan Marte Meo være relevant for dig og dit barn?

Du kan tale med din sundhedsplejerske om at blive henvist til et Marte Meo-forløb, hvis du genkender en eller flere af følgende situationer:

  • Du oplever, at dit barn er svært at forstå.
  • Dit barn er uroligt og græder meget.
  • Du ønsker mere glæde i samværet med dit barn.
  • Dit barn har svært ved f.eks. at spise, falde i søvn, blive badet.
  • Du føler dig usikker og bange for ikke at slå til som forælder.
  • Dit barn har behov for særlig støtte til udvikling.

Starter du i et Marte Meo-forløb, vil en specialuddannet sundhedsplejerske besøge dig i hjemmet. Hun optager et videoklip med dig og dit barn (5-7 min. pr besøg). Videoklippet bruges til at analysere samspillet mellem dig og dit barn og til at vejlede dig ud fra.

Læs mere om Marte Meo