Alle forældre tilbydes en særlig samtale med sundhedsplejersken 2-4 måneder efter fødslen, hvor der ved hjælp af et spørgeskema sættes fokus på psykisk velbefindende. Denne samtale er naturligvis frivillig. Skulle du eller din partner få behov for hjælp, kan sundhedsplejersken tilbyde særlig støtte, enten via ekstra besøg, evt. gruppeforløb, eller ved at hjælpe jer videre til andre fagpersoner.