Vil du med i en mødregruppe?

Sundhedsplejersken spørger normalt på sit første besøg, om du vil være med i en mødregruppe.

Hvis du siger ja til at være med i en mødregruppe, modtager du et brev i din e-boks. Brevet har kontaktoplysninger på de andre mødre i gruppen.

Har du ikke få tilbud om en mødregruppe?

Ring til din sundhedsplejerske, hvis du ikke har fået tilbud om en mødregruppe.

Er du tilflytter?

Hvis du flytter til Aarhus Kommune og gerne vil i en mødregruppe, så kontakt Sundhedsplejen på 89 40 53 45 mandag-fredag mellem kl. 8-13.

Hvad sker der i mødregruppen?

Mødregruppen mødes typisk en gang om ugen på skift, enten hos hinanden eller ude i byen. Det kan være et dejligt pusterum i barselsperioden at hygge sig og dele erfaringer med andre mødre, der har jævnaldrende børn.

Mødregruppen aftaler selv rammerne for tid, sted og hvad der skal ske.