Besøget varer cirka 1 time mandag-fredag mellem kl. 8-16.

I alle besøg undersøger sundhedsplejersken dit barn og taler med dig om det, der er vigtigt for dig. Sundhedsplejersken vil også se på dit barns følelsesmæssige og sociale udvikling.

Sundhedsplejersken besøger dig, når dit barn er:

 • højest 5 dage  
 • 2-3 uger 
 • 2-3 måneder med tilbud om screening for fødselsdepression
 • cirka 6 måneder for førstegangsfødende
  Telefonopkald til flergangsfødende
 • 9-10 måneder.

Er der særlige udfordringer i din familie, kan du få ekstra besøg. 

Kontakten kan fortsætte efter 1 års alderen ved behov med op til 3 besøg pr. år.”  Læs mere om særlige tilbud.

I hjemmebesøget undersøger sundhedsplejersken dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling. Vi ser på barnets samspil med dig, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Dit barn trives følelsesmæssigt og socialt, hvis barnet kan danne nære og trygge relationer, hvis det udforsker sine omgivelser og hvis det lærer nyt.

Tegnene på social og følelsesmæssig trivsel hos dit barn

 • Dit barn viser udenpå, hvordan det har det indeni, med udtryk for vrede, glæde, at være ked af det osv.
 • Barnet reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt.
 • Dit barn er nysgerrig og interesseret.
 • Du og andre nære voksne oplever for det meste at have et positivt samvær med dit barn.

Som forælder kan du give dit barn gode rammer, som fremmer barnets trivsel. Det gør du ved at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger. 

Sådan stimulerer du dit barns trivsel

 • Sæt ord på hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, og hvilke følelser det viser.
 • Forbered dit barn på, hvad der skal ske.
 • Fortæl, hvad du selv gør.
 • Giv plads til, at dit barn svarer.
 • Vær rolig, selv om dit barn er uroligt.

Se videoer og læs mere om hvordan du støtter din babys udvikling på Babylab: https://forstaadinbaby.dk

I Aarhus Kommune bruger sundhedsplejersken ADBB-metoden til at se på dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Om ADBB

ADBB er en evidensbaseret metode. Vi bruger den til at observere den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børn under to år.

Sundhedsplejersken bruger ADBB til at se på, hvordan dit barn søger kontakt med hende (en fremmed). Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejerskens vurdering af barnets udvikling.

Du er velkommen til at spørge din sundhedsplejerske, hvis du vil vide mere.