Vil du have besøg af sundhedsplejersken?

Vil du have besøg af sundhedsplejersken?

Besøget varer cirka 1 time mandag-fredag mellem kl. 8-16.

I alle besøg undersøger sundhedsplejersken dit barn og taler med dig om det, der er vigtigt for dig. Sundhedsplejersken vil også se på dit barns følelsesmæssige og sociale udvikling.

Sundhedsplejersken besøger dig, når dit barn er:

 • højest 5 dage  
 • 2-3 uger 
 • 2-3 måneder med tilbud om screening for fødselsdepression
 • cirka 6 måneder for førstegangsfødende
  Telefonopkald til flergangsfødende
 • 9-10 måneder.

Er der særlige udfordringer i din familie, kan du få ekstra besøg. 

Kontakten kan fortsætte efter 1 års alderen ved behov med op til 3 besøg pr. år.”  Læs mere om særlige tilbud.

I hjemmebesøget undersøger sundhedsplejersken dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling ved at se på barnets samspil med dig, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Om dit barn trives følelsesmæssigt og socialt ses ved, om dit barn kan danne nære og trygge relationer, om det udforsker sine omgivelser og lærer nyt.

Dit barn viser tegn på social og følelsesmæssig trivsel, når:

 • det viser udenpå, hvordan det har det indeni - udtryk for vrede, glæde, at være ked af det osv.
 • det reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt
 • det er nysgerrig og interesseret
 • du og andre nære voksne for det meste oplever at have et positivt samvær med dit barn.

Du kan som forælder give dit barn gode rammer, som fremmer dit barns trivsel. Det gør du ved at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger. 

Du kan stimulere dit barns trivsel ved at:

 • sætte ord på hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, og hvilke følelser det viser
 • forberede dit barn på, hvad der skal ske
 • fortælle, hvad du selv gør
 • give plads til, at dit barn svarer
 • være rolig, selv om dit barn er uroligt.

I det nordlige Aarhus bruger sundhedsplejersken ADBB-metoden til at se på dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.


ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at observere den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børn under to år.

Sundhedsplejersken bruger metoden til at se på, hvordan dit barn søger kontakt med hende (en fremmed). Dette giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejerskens helhedsvurdering af barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.

ADBB metoden afprøves aktuelt i sundhedsplejeområderne Nord og Nordvest frem til 2020.