Vil du have besøg af sundhedsplejersken?

Besøget varer cirka 1 time og ligger mandag-fredag mellem kl. 8-16.

På alle besøg undersøger sundhedsplejersken dit barn og taler med dig om det, der er vigtigt for dig. Sundhedsplejersken ser på dit barns følelsesmæssige og sociale udvikling.

Hvornår besøger sundhedsplejersken dig?

Du får besøg med jævne mellemrum:

 • Når dit barn er højest 5 dage gammelt.
 • Efter 2-3 uger.
 • Når barnet 2-3 måneder. Her får du et tilbud om screening for fødselsdepression.
 • Efter cirka 6 måneder, hvis du er førstegangsfødende. Hvis du har født før, klarer vi det over telefonen.
 • Efter 9-10 måneder.

Er der særlige udfordringer i din familie, kan du få ekstra besøg. 

Kontakten kan fortsætte efter 1-års-alderen ved behov med op til tre besøg pr. år.  Læs mere om vores tilbud til dig, der har særlige udfordringer.

I hjemmebesøget undersøger sundhedsplejersken dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling. Vi ser på barnets samspil med dig, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Dit barn trives følelsesmæssigt og socialt, hvis barnet kan danne nære og trygge relationer, hvis det udforsker sine omgivelser og hvis det lærer nyt.

Tegnene på social og følelsesmæssig trivsel hos dit barn

 • Dit barn viser udenpå, hvordan det har det indeni, med udtryk for vrede, glæde, at være ked af det osv.
 • Barnet reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt.
 • Dit barn er nysgerrig og interesseret.
 • Du og andre nære voksne for det meste oplever at have et positivt samvær med dit barn.

Som forælder kan du give dit barn gode rammer, som fremmer barnets trivsel. Det gør du ved at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger. 

Sådan stimulerer du dit barns trivsel

 • Sæt ord på hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, og hvilke følelser det viser.
 • Forbered dit barn på, hvad der skal ske.
 • Fortæl, hvad du selv gør.
 • Giv plads til, at dit barn svarer.
 • Vær rolig, selv om dit barn er uroligt.

I det nordlige Aarhus bruger sundhedsplejersken ADBB-metoden til at se på dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Om ADBB

ADBB er en evidensbaseret metode. Vi bruger den til at observere den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børn under to år.

Sundhedsplejersken bruger ADBB til at se på, hvordan dit barn søger kontakt med hende (en fremmed). Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejerskens vurdering af barnets udvikling.

Vi afprøver ADBB-metoden i sundhedsplejeområderne Nord og Nordvest frem til 2020.