Al kontakt og leg med dit barn styrker dets sanser, motorik, psykiske velvære og indlæringsevne.

Du kan tale med din sundhedsplejerske om, hvordan du støtter dit barns udvikling. Du kan også hente inspiration i denne pjece fra Sundhedsstyrelsen:

Pjece fra Sundhedsstyrelsen