Læs hos Sex og Samfund hvordan du støtter dit barn i at få en sund oplevelse af egen krop og seksualitet:
sexogdamfund.dk/forældre

Du kan opfordre dit barn til selv at læse på Sex og Samfunds side for unge:
sexogsamfund.dk/unge

Læs mere om det pædagogiske arbejde med børns seksualitet i fagtilbud:
sexogsamfund.dk/dagtilbud

I pjecen "Dit barns seksuelle sundhed" kan du læse mere om børns naturlige seksualitet, og hvordan vi som voksne forholder os til den.

Små børns seksuelle sundhed