Sundhedsplejen kommer fortsat på hjemmebesøg 4. – 5. dagen efter fødslen ligesom indsatser over for sårbare eller udsatte familier, hvor der er alvorlig bekymring for barnets helbred opretholdes. Det gælder også indsatser for børn og unge, der har været udsat for overgreb, omsorgssvigt eller har uopsættelige, særlige behov.

Blandt de aflyste aktiviteter er følgende:

  • Alle øvrige hjemmebesøg hos småbørnsforældre
  • Skolesundhedspleje
  • Konsultationer i ammehjælpen
  • Sundhedsplejens telefonvagt
  • Åbent hus
  • Gruppetilbud

Hvis du er bekymret for dit barns sundhed, trivsel eller udvikling, skal du kontakte egen læge. Er dit barn nyfødt (op til 7 døgn efter fødsel) skal du kontakte Efterfødselsklinikken på Aarhus Universitetshospital, AUH.