Det betyder, at Sundhedsplejen primært prioriterer familier med nyfødte børn. Vi må derfor aflyse det almindelige hjemmebesøg, når børnene er 9-10 måneder.

På skoleområdet betyder det at følgende aktiviteter prioriteres:

  • Sundhedssamtaler i ind- og udskoling
  • Samtaler med børn, der har særlige behov
  • Sundhedssamtaler i 6. klasse

Vi må desværre nedprioritere følgende aktiviteter i øjeblikket:

  • Sundhedssamtaler i 1. og 3. klasse
  • Den sundhedspædagogiske aktivitet i 5. og 8. klasse